Contact

Secretariaat:
Veenendaalse Gymnastiek- en Jazz dansvereniging Sparta
Wilmie Bos
Spoorlaan 46
3903 XB Veenendaal
E: [email protected]

Voor algemene vragen kunt u een email sturen naar dit email adres.

Ledenadministratie:
C. van de Haar
Noorderkroon 53
3902 VB Veenendaal
E: [email protected]

Rekeningnummers:
ING-bank : NL04INGB 0003 4953 43
Rabobank : NL88RABO 0365 1732 07

Ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer : 30146569.