Contributie

Contributie per halfjaar:

t/m 17 jaar

90/60 minuten

18+

105/60 minuten

Voor het selectie-turnen geldt dat de 1e drie lesuren 100% worden betaald en alle meer lesuren voor 50%.

Het lidmaatschap

  • De opzegdata voor de contributie zijn gesteld op 01-01 en 01-07 van elk jaar
  • Nieuwe leden betalen eenmalig € 7,50 inschrijfgeld
  • Het derde en volgende lid uit één gezin betalen de helft van de contributie, waarbij de twee oudsten de volledige contributie betalen.
  • Voor de selectie-uren moet altijd de volledige contributie worden betaald
  • Het lidmaatschap geldt minimaal voor zes maanden en de contributie dient ten alle tijden voor 6 maanden betaald te worden
  • Alleen wegens zwangerschap kan de contributie worden opgeschort en blijft U lid van Sparta.
  • Zodra U na de zwangerschap weer begint met de les wordt de contributie hervat.
  • Ook tijdens de vakanties dient de contributie te worden doorbetaald.
  • Voor € 17,50 per jaar kan men donateur worden bij SPARTA (graag opgeven bij de ledenadministratie)
  • Elk halfjaar ontvangt U een contributie-factuur.

Betaalgegevens Sparta:
IBAN : NL04INGB 0003 4953 43 tnv Gymnastiek- en Jazzdansvereniging Sparta.

Voor aanmeldingen: zie menu Lidmaatschap/Aanmelden