Lidmaatschap

De opzegdata voor de contributie zijn gesteld op 01-01 en 01-07 van elk jaar.
Het lidmaatschap geldt minimaal voor zes maanden en de contributie dient ten alle tijden voor zes maanden