Gymnastiek

Jonge kinderen hebben een grote drang om te bewegen. Het is daarom belangrijk dat kinderen de kans krijgen om hun manier van bewegen op een goede manier te kunnen ontwikkelen.

Kleutergym biedt een uitgebreid en uitdagend scala van bewegingsvormen aan waarin de kinderen zich kunnen uitleven. In de lessen wordt vooral uitgegaan van grondvormen van bewegen zoals:

lopen springen zwaaien slingeren gooien vangen rollen duikelen klimmen klauteren.